The Borough Welsh Congregational Chapel ~ Capel-y-Boro

'The Borough' ~ Capel-y-Boro

letterhead

Croeso

Mae Capel-y-Boro yn estyn croeso cynnes Cymreig i bawb i'w holl weithgareddau. Mae'r capel yn cynnal gwasanaeth dwyieithog sy'n dechrau am 11 y.b. fel arfer ar yr 2il, 3ydd a 4ydd Sul yn y mis (am fanylion ymhellach, gweler "gwasanaethau"). Yn aml, bydd cinio ar ol y gwasanaeth. Mae gan aelodau'r capel ymroddiad cryf i'r gymdeithas leol a byd-eang - ac maen nhw'n codi arian yn aml i lawer o elusenau.

Welcome

The Borough Welsh Congregational Chapel in Southwark extends a warm Welsh welcome to everyone. The Church holds a bi-lingual service from 11am most 2nd, 3rd and 4th Sundays of the month (for details of services, please see "Service Times"). Services are often followed by lunch. Members and friends have a strong commitment to the local and global community - and regularly raise money for a wide range of different charities.