The Borough Welsh Congregational Chapel

Facebook circle blue large Twitter circle blue large YouTube Wikipedia The Borough Google Photos

Croeso

Mae Capel-y-Boro yn estyn croeso cynnes Cymreig i bawb i'w holl weithgareddau. Mae'r capel yn cynnal gwasanaeth dwyieithog sy'n dechrau am 11 y.b. fel arfer ar yr 2il, 3ydd a 4ydd Sul yn y mis (am fanylion ymhellach, gweler "gwasanaethau"). Mae gan aelodau'r capel ymroddiad cryf i'r gymdeithas leol a byd-eang - ac maen nhw'n codi arian yn aml i lawer o elusenau.

 

Forthcoming Events

News

letterhead

Welcome

The Borough Welsh Congregational Chapel in Southwark extends a warm Welsh welcome to everyone. The Church holds a bi-lingual service from 11am most 2nd, 3rd and 4th Sundays of the month (for details of services, please see "Service Times"). Members and friends have a strong commitment to the local and global community - and regularly raise money for a wide range of different charities.

Insert body text here ...

Upcoming Services Gwasanaethau

11am unless otherwise stated

 

NOVEMBER

 

19 TOWYN JONES

26 RICHARD BRUNT

 

DECEMBER

 

03 NO SERVICE

10 PETER DEWI

17 CHRISTMAS SERVICE

24 NO SERVICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4499