The Borough Welsh Congregational Chapel ~ Capel-y-Boro

Rhoddion i'r Capel (Gifts to the Chapel)

DRYCH (Mirror for Deacon's Room) gan Mr W.R. Evans, Brixton. 1896
AWRLAIS DRYDAN (Electric Clock) er cof am Mr a Mrs O. G. Morgan gan y Teulu. 1953
BEIBL (pulpit Bible) gan Miss Olwen Mary Griffiths i ddathly achlysur ei Jiwbili fel aelod o'r Boro. 1959
BWRDD CYMUN (Communion Table) er cof am Mr Merfyn John gan y Teulu. 1960
CANIEDYDD, Argraffias Pulpud (Pulpit Hymn Book) gan Mrs Ellen Griffiths er cof am ei phriod, Mr W.J. Griffiths. 1962
LLESTRI CYMUN (Individual Communion Set) gan Mrs Nellie Evans, M.B.E, er cof am ei mam, Mrs Annie Smilth. 1956
TAN TRYDAN (Electric Fire) gan Mrs Eiddwen Jones. 1965
DWY GADAR I'R SET FAWR (Two Chairs for the Deacons' Pew) gan Mr a Mrs Vernon Tindley er cof am Misses Martha a Maggie Jones. 1969

To be completed