The Borough Welsh Congregational Chapel Official Website ~ since 2009

Twitter The Borough Facebook circle blue large YouTube

Rhoddion i'r Capel (Gifts to the Chapel)

DRYCH (Mirror for Deacon's Room) gan Mr W.R. Evans, Brixton. 1896

AWRLAIS DRYDAN (Electric Clock) er cof am Mr a Mrs O. G. Morgan gan y Teulu. 1953

BEIBL (pulpit Bible) gan Miss Olwen Mary Griffiths i ddathly achlysur ei Jiwbili fel aelod o'r Boro. 1959

BWRDD CYMUN (Communion Table) er cof am Mr Merfyn John gan y Teulu. 1960

CANIEDYDD, Argraffias Pulpud (Pulpit Hymn Book) gan Mrs Ellen Griffiths er cof am ei phriod, Mr W.J. Griffiths. 1962

LLESTRI CYMUN (Individual Communion Set) gan Mrs Nellie Evans, M.B.E, er cof am ei mam, Mrs Annie Smilth. 1956

TAN TRYDAN (Electric Fire) gan Mrs Eiddwen Jones. 1965

DWY GADAR I'R SET FAWR (Two Chairs for the Deacons' Pew) gan Mr a Mrs Vernon Tindley er cof am Misses Martha a Maggie Jones. 1969

 

 

 

 

 

To be completed