The Borough Welsh Congregational Chapel ~ Capel-y-Boro

JANUARY

FEBRUARY
MARCH
APRIL
MAY
JUNE
JULY

AWST / AUGUST: Dim gwasanaethau / No services
 
EGLWYS ANNIBYNNOL Y BORO
OEDFEUON AM 11 O’R GLOCH 2009

MEDI / SEPTEMBER:

06 DIM OEDFA
13 PARCHG EIRIAN REES CYMUN
20 DIM OEDFA
27 11AM
  MR RICHARD BRUNT FOLLOWED BY LUNCH IN AID OF MACMILLAN NURSES –
  'CREATE A GREAT STIR'
  5.30PM HARROW
  CYMANFA CANU Y CYFUNDEB
 
HYDREF / OCTOBER:

04 DIM OEDFA
11 MISS EIRI JONES CYMUN
DIOLCHGARWCH AM Y CYNHEAF
HARVEST LUNCH – CHRISTIAN AID
18 PARCHG TOWYN JONES
25 PARCHG ROBERT PARRY
 
TACHWEDD / NOVEMBER:

01 DIM OEDFA
08 CYMANFA GANU UNDEBOL CASTLE STREET
15 MISS EIRI JONES CYMUN
22 MR TONY THOMAS
29 PARCH PETER DEWI RICHARDS AM 3 O’R GLOCH
 
RHAGFYR / DECEMBER:

06 MISS EIRI JONES CYMUN
CAROLAU/CINIO NADOLGIG
13 CANOLFAN CYMRY LLUNDAIN CAROLAU
20 DIM OEDFA
27 DIM OEDFA